horoscope

Съновиденията за разгадаване е важно да бъдат разделяни. В случай, че съновидението ви е смутно, случва се точно като на филмова лента като вие не играете в този „сценарий” – този сън е безполезен. Сънят, върху който ще трябва да се съсредоточите, е ред да остави печат в паметта ви. Навярно няма да си спомните пълния сценарий, а единствено и само отделни негови части. Действително и най-малката частица или детайл от съновидението е необходимо да остави личния си диря в душата ви.

Съвет при разгадаване на сънищата: Главно сънят, съпътстван с чувство и не ви дава мира, е в състояние да ви ръководи. Пророческото съновидение носи типична сантиментална украска, като не е в състояние да се изрази с реплики.

Не прибързвайте да разтваряте книгата за разгадаване на сънища. Значително бързо се разтълкуват събития, които са украсени емоционално и имат връзка с реални чувства на хората. Действителните и големи осезания са светлината по уличките на съществуването ни.

Съвсем реалистично е сънуваното от нас да стане съставна част от реалния живот. Всяка нощ всеки един сънува, но в голяма част от случаите, веднага след събуждане, не се сещаме за абсолютно нищо. Правилното тълкувание на съновидението е изкуство, чрез хороскопи за този ден.

Ще трябва от огромното количество сънувано да успеете да пресеете най-важното съдържание.

Изключително рядко в съновиденията ни присъстват цветове, миризми, звуци и вкусови усещания. Възникването им в съновидението на всеки един човек е от огромен смисъл и в голяма част от случаите допринася просветление за събития от бъдещето.

Направете дневник на сънищата си. Внимателно изберете именно тези компоненти, като са надеждни за тълкуване. Вижте в книгата за тълкуване на сънища подходящият момент, отнасящ се до даден обект, предмет на вашите съновидения. И спокойно следвайте правилата, правилни за всяка дейност на творчеството.

Потенциални примера от книгата за тълкуване на сънища: гориста местност – тревога; планина – спънка; мъгла – неизвестност; ято птици – посетители;…

Не приемайте съновидението буквално. Сънищата са лишени от здрав разум, последователност и логика. Логиката на изкуството драстично се отличава от логиката на истинския живот. Всичко това, което сънуваме, е игра на нашето собствено подсъзнание. Нашето собствено подсъзнателно мислене е лишено от здрава логика и смисъл.