old tyres

По наредба доставчиците са задължени да осигуряват място, в мястото на смяната и търговията на гуми, където водачите да може да върнат своите собствени ИУГ и в последствие да са давани за ползване или/и рециклиране. За да се облекчат производителите и вносителите за изплащане на продуктова такса за автомобилни гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите клиенти, работеща с-ма по транспортиране, събиране, ползване и/или преработване на автомобилни гуми.

Екотакси за преработване на гуми се налагат заради, потребността от създаване на системи за събиране, преместване, ползване и/или рециклиране, за да се предотвратят опустошението над околната среда. Често автомобилните гуми биват складирани на прекалено много купчини или директно захвърлени на открито. В продължителен нуждата на напревени системи по транспортиране, събиране, ползване и/или обработване на гуми, носи след себе си до несигурност за равновесието в екологията. В краткосрочен план може това да доведе до изникване на неконтролируеми опожарявания.

Организацията Гумирек ЕАД осъзнава сериозността на проблема, обвързан с наложителното по закон обработване на гуми. Съдействието ни решава въпроса с излезлите от употреба автомобилни гуми от обирането им до еко оползотворяване или/и рециклиране.

Имаме невероятната възможност да свалим от товара на необходимото заплащане на продуктова такса за автомобилни гуми, понеже можем да ги използваме с възможно най-ниски разходи. Служим за това те да не бъдат изхвърлени в природата, да не замърсяват и да не пораждат рискови ситуации.

Вижте още: http://gumirec.com/bfr/